Смесител Кремона стоящ за умивалник едноръкохватко

87.50 лв

Технически данни

Марка: Forma Vita
Продуктов код: 3800136120057
Вид: С една ръкохватка
Марка: Forma Vita
Вид: Стоящи

Количество

БЪРЗА ПОРЪЧКА | КУПИ С ЕДИН КЛИК

  

Съгласен съм с Условията за ползване

Съгласен съм с Условията за обработване на личните данни

Стоящ смесител за умивалник с автоматичен сифон.
• Аератор
• Керамичен механизъм ф 35
• Гъвкави захранващи връзки 35 см 1/2"

Гаранция 5 години
Диаметър 35 mm
Код на производител 9201C
Материал метал
Начин на монтаж стоящ
Предназначение на смесителя за умивалник
Производител FORMA VITA
Серия Cremona
Тегло 2.07 kg
Цвят хром
Цена за бр.
Гаранционни условия

Настоящите гаранционни условия се отнасят за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

С всяка продажба на продукти, подлежащи на гаранционно обслужване Ватом Томови 1991 ООД издава гаранционна карта с данните на продукта и гаранционните срокове.

Потребителят може да направи рекламация пред Търговеца, но също така може да се обърне директно към Сервизните центрове на Вносителя, изброени в настоящата гаранционна карта, с искане за поправка или замяна, съгласно т. 3 от раздел ІІ на настоящата Гаранционна карта.

 • Гаранционния срок започва да тече от датата на продажба и е посочен в Приемо-предавателния протокол или фактурата.
 • Ремонт по време на гаранционния срок се извършва само след представяне на копие на Приемо-предавателния протокол или фактурата и изделието е окомплектовано и почистено.
 • Гаранционния срок не тече по време на престой на продукта в сервиза за ремонт.
 • По време на престоя на продукта в сервиза, същият не е длъжен да осигурява оборотно друго изделие.
 • Сервизът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие престоя на продукта в сервиза за ремонт.
 • Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е един месец.
 • В случай, че изделието не може да бъде отремонтирано, то се заменя с ново от същият вид. Ако изделието е спряно от производство или не е налично в момента, се предлага подобно изделие за замяна или по-добро (нов модел) с доплащане. За да се извърши замяна на продукта е необходимо в сервиза да се върне пълния комплект. Гаранционния срок на новият продукт е с гаранционния срок на подменения.
Рекламации
 • За рекламации се приемат продукти в оригинална кутия и пълна комплектация, с описание на дефекта и условията на експлоатация.
 • Рекламации се приемат с представено копие от документа за покупката на продукта, фактура или Приемо-предавателен протокол и гаранционна карта.
 • Повреди по време на транспортиране, неправилно съхранение или инсталация, неправилна експлоатация или колебания в ел. мрежа (токови удари), природни бедствия, механични удари или дефекти на продукти, с изтекъл гаранционен срок, се отстраняват за сметка на клиента след неговото предварително съгласие.
Отказ от гаранционно обслужване

Клиента може да загуби правата си на гаранционно обслужване в следните случаи:

 • При опит за ремонт от неоторизирнани лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер или гаранционна лепенка.
 • Когато не са спазени изискванията за транспорт, съхранение, инсталация и експлоатация на закупеният продукт.
 • Увреден общ външен вид, счупена или наранена пластмаса, механични повреди.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • При експлоатация в неподходяща среда (силна замърсеност, голяма влажност над 80%, температури извън указаните в документацията на продукта), лошо охлаждане.
 • Повреди вследствие на природни бедствия, механични и токови удари, високоволтови електрически разряди в околната среда (светкавици), вибрации и други, които не биха се проявили при нормална работа на продукта.
 • Неизправност или големи колебания в електрическата или комуникационната мрежа.
 • При използване на неподходящи или нестандартни източници на напрежение.
 • При включване на периферни устройства под напрежение и при включване към лоши или незаземени източници на напрежение.
 • Проникнали насекоми в изделието.
 • При поправки или изменения върху фактурата или гаранционната карта.

В тези случаи продукта се ремонтира за сметка на клиента с неговото предварително съгласие.

ВНИМАНИЕ: Повредата на продукта в гаранционния срок не е основание за подмяна с нов!

Продуктите могат да бъдат върнати в срок от 30 дни от датата на получаване на пратката, независимо дали сте физическо, или юридическо лице.

Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механични/електрически шокове). Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени.

Продуктите трябва да се върнат в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция и всички документи с които е доставен продукта.

В случай че сте закупили повече от един еднакви продукти и желаете да върнете два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.

При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
 • в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;
 • при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Практис или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);
 • в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 • в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
 • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

Имате въпроси за този продукт? Попълнете формата по-долу и ние ще ви отговорим в рамките на 24 часа.

sA6g8G