Доставка при онлайн покупки

Доставка при онлайн покупки

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.При извършването на доставката се подписва талон за приемо – предаване, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

  • За стоки, поръчани до 14:00 часа – до два работни дни след потвърждаване на поръчката.
  • За стоки, поръчани след 14:00 - до три работни дни след потвърждаване на поръчката.
  • За стоки, поръчани до 13:00 – възможна доставка на следващия работен ден.

ВАЖНО !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

Клиентът има право да избира с коя куриерска фирма да му бъде доставена поръчката.

Ватом Томови 1991 ООД си запазва правото едностранно да удължава посочените срокове на доставка, като своевременно информира клиента за това!

Ватом Томови 1991 ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.  • Търговски комплекс Чичо Том
  • Търговски комплекс Чичо Том
  • Търговски комплекс Чичо Том
  • Търговски комплекс Чичо Том