Условия за обработване на лични данни

Условия за обработване на лични данни

Уважаеми клиенти!

С настоящите УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ бихме искали да конкретизираме ясно и точно какви лични данни събираме, с каква цел и за какъв период от време.

Молим, имайте в предвид, че Ватом Томови 1991 ООД е регистриран в Българския Регистър за обработка на личните данни.

УСЛОВИЯ:

чл.1. Съгласно изискванията на Българския Закон за защитата на личните данни, Ватом Томови 1991 ООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни.

чл.2. Целта на събирането на данните е:

 • уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти,
 • уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им,
 • рекламиране на Стоките и Услугите,
 • изпълнение и доставка на поръчките, подадени от Клиента,
 • гаранционен и следгаранционен сервиз и поддръжка.

чл.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Ватом Томови 1991 ООД, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в чл.2. от настоящите условия.

чл.4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от Българското законодателство, а именно:

 • защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение,
 • правото на информираност,
 • правото да променя личните си данни,
 • правото на възражение,
 • правото да не бъдете подложени на еднолично решение,
 • правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му,
 • правото да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни

чл.5. Купувачът се съгласява и разрешава на Ватом Томови 1991 ООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги или други услуги, предоставяни от дружества, с които Ватом Томови 1991 ООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества, Доставчици и Производители.

чл.6. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

чл.7. Платформата, обект на тези общи условия, не използва бисквитки, осигурявайки максимална сигурност на потребителя.

чл.8. За сигурността на потребителя, Ватом Томови 1991 ООД е осигурил защитена криптирана интернет връзка и данните на Клиента, които се въвеждат, са максимално защитени.

чл.9. Ватом Томови 1991 ООД обработва данните на Клиента на договорно основание, с цел сключването и изпълнението на поръчката. Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.