Бисквит машина 900W 100mm RD-BJ01

129.98 лв

Технически данни

Марка: Raider
Продуктов код: 3800123123443

Количество

БЪРЗА ПОРЪЧКА | КУПИ С ЕДИН КЛИК

  

Съгласен съм с Условията за ползване

Съгласен съм с Условията за обработване на личните данни

Бисквит машината RD-BJ01 е с компактен и лек дизайн, който осигурява отлично, точно управление и маневреност при работа с инструмента.С машината се работи изключително лесно. Дълбочината на фрезоване се определя според дебелината на съединяваните детайли и широчината на диблите. След това се определя точното местоположение на нута и главата на машината съответно се регулира. Накрая се нагласява ъгълът на завъртане на челната подвижна опора на главата в зависимост от наклона на нута спрямо плоскостта, върху която е опряна главата на машината при фрезоване. 
Диск от волфрамов карбид. 
Подходяща за изрязване процепи в дърво.
Машини за бисквитени сглобки осигурява прецизна вертикална настройка и центровка
Регулатор на дълбочината с фиксирани стойности
Машината за сглобки RAIDER е с удобни дръжки с гумено покритие
Предна част на тялото от лят алуминий за допълнителна издръжливост. 
Проектиран за направа на здрави и стабилни сглобки
Гаранционни условия

Настоящите гаранционни условия се отнасят за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

С всяка продажба на продукти, подлежащи на гаранционно обслужване Ватом Томови 1991 ООД издава гаранционна карта с данните на продукта и гаранционните срокове.

Потребителят може да направи рекламация пред Търговеца, но също така може да се обърне директно към Сервизните центрове на Вносителя, изброени в настоящата гаранционна карта, с искане за поправка или замяна, съгласно т. 3 от раздел ІІ на настоящата Гаранционна карта.

 • Гаранционния срок започва да тече от датата на продажба и е посочен в Приемо-предавателния протокол или фактурата.
 • Ремонт по време на гаранционния срок се извършва само след представяне на копие на Приемо-предавателния протокол или фактурата и изделието е окомплектовано и почистено.
 • Гаранционния срок не тече по време на престой на продукта в сервиза за ремонт.
 • По време на престоя на продукта в сервиза, същият не е длъжен да осигурява оборотно друго изделие.
 • Сервизът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие престоя на продукта в сервиза за ремонт.
 • Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е един месец.
 • В случай, че изделието не може да бъде отремонтирано, то се заменя с ново от същият вид. Ако изделието е спряно от производство или не е налично в момента, се предлага подобно изделие за замяна или по-добро (нов модел) с доплащане. За да се извърши замяна на продукта е необходимо в сервиза да се върне пълния комплект. Гаранционния срок на новият продукт е с гаранционния срок на подменения.
Рекламации
 • За рекламации се приемат продукти в оригинална кутия и пълна комплектация, с описание на дефекта и условията на експлоатация.
 • Рекламации се приемат с представено копие от документа за покупката на продукта, фактура или Приемо-предавателен протокол и гаранционна карта.
 • Повреди по време на транспортиране, неправилно съхранение или инсталация, неправилна експлоатация или колебания в ел. мрежа (токови удари), природни бедствия, механични удари или дефекти на продукти, с изтекъл гаранционен срок, се отстраняват за сметка на клиента след неговото предварително съгласие.
Отказ от гаранционно обслужване

Клиента може да загуби правата си на гаранционно обслужване в следните случаи:

 • При опит за ремонт от неоторизирнани лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер или гаранционна лепенка.
 • Когато не са спазени изискванията за транспорт, съхранение, инсталация и експлоатация на закупеният продукт.
 • Увреден общ външен вид, счупена или наранена пластмаса, механични повреди.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • При експлоатация в неподходяща среда (силна замърсеност, голяма влажност над 80%, температури извън указаните в документацията на продукта), лошо охлаждане.
 • Повреди вследствие на природни бедствия, механични и токови удари, високоволтови електрически разряди в околната среда (светкавици), вибрации и други, които не биха се проявили при нормална работа на продукта.
 • Неизправност или големи колебания в електрическата или комуникационната мрежа.
 • При използване на неподходящи или нестандартни източници на напрежение.
 • При включване на периферни устройства под напрежение и при включване към лоши или незаземени източници на напрежение.
 • Проникнали насекоми в изделието.
 • При поправки или изменения върху фактурата или гаранционната карта.

В тези случаи продукта се ремонтира за сметка на клиента с неговото предварително съгласие.

ВНИМАНИЕ: Повредата на продукта в гаранционния срок не е основание за подмяна с нов!

Продуктите могат да бъдат върнати в срок от 30 дни от датата на получаване на пратката, независимо дали сте физическо, или юридическо лице.

Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механични/електрически шокове). Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени.

Продуктите трябва да се върнат в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция и всички документи с които е доставен продукта.

В случай че сте закупили повече от един еднакви продукти и желаете да върнете два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.

При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
 • в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;
 • при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Практис или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);
 • в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 • в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
 • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

Имате въпроси за този продукт? Попълнете формата по-долу и ние ще ви отговорим в рамките на 24 часа.

d59q1n